นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอขอบคุณที่คุณสนใจในเว็บไซต์ของเราและกลุ่มบริษัทในเครือของเรา (ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า มารีน่าแซนด์รีสอร์ท, เพนนินซูล่า บีช รีสอร์ท หรือ PBR, บริษัท เดอะบีชคลับ จำกัด, บริษัท ซูเปอร์ โฮสต์ จำกัด, บริษัท คชา จำกัด, บริษัท รอยัล วิว กรุ๊ป จำกัด, สยามรอยัลเบย์, SRV หรือเรา) เราให้ความสําคัญกับความไว้วางใจที่คุณให้กับเราและตระหนักถึงความสําคัญและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลของคุณด้วยความระมัดระวังและปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด

เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้เท่านั้นเท่าที่จําเป็น ไม่ว่าในกรณีใดข้อมูลจะไม่มีการถูกขายหรือให้บริการแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลของคุณ
การใช้เว็บไซต์ของเราและข้อเสนอที่มีอยู่ในนั้น คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้อาจถูกจัดเก็บประมวลผลหรือใช้โดยเราภายในขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจะถูกรวบรวม ประมวลผล หรือใช้โดยเราเฉพาะเมื่อคุณให้กับเราโดยสมัครใจหรือด้วยความยินยอม และอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ตามหลักการ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องบอกเราว่าคุณเป็นใคร ทุกการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและทุกคําขอสําหรับไฟล์ที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ของเราจะถูกบันทึกไว้ การบันทึกนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่อนุญาตให้คุณระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้: ชื่อของไฟล์ที่ร้องขอ วันที่ และเวลาของการร้องขอ ปริมาณการถ่ายโอนข้อมูล การแจ้งเตือนของการร้องขอที่ประสบความสําเร็จ เว็บเบราเซอร์ที่ใช้ และร้องขอโดเมน การเข้าสู่ระบบจะทําหน้าที่ภายในระบบและวัตถุประสงค์ทางสถิติ และเราจะวิเคราะห์ข้อมูลนี้เฉพาะในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือนามแฝงเท่านั้น ไม่มีการรวบรวมที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการร้องขอ

เว็บไซต์กลุ่มของเราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เป็นข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับใช้กับ AnalyseTools (Google inc. www.google.com/analytics/)
โปรไฟล์ผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นภายใต้นามแฝงจากข้อมูลเหล่านี้ และคุกกี้อาจถูกนําไปใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ ข้อมูลจะไม่ถูกใช้ในการระบุตัวตนผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้และจะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ถือนามแฝง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามความจําเป็นสําหรับการให้บริการ เช่น การตอบคําถามของคุณ หรือการดําเนินการของสัญญาระหว่างเรา ตัวอย่างเช่น หากต้องการจองห้องพักสําหรับคุณเราจําเป็นต้องใช้รายละเอียดบัตรเครดิตหมายเลขบัตรและ CVV ซึ่งจะถูกเก็บไว้เข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย หากเรามีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนั้น เราไม่ได้บังคับ เราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูล การตอบดังกล่าวเป็นความสมัครใจอย่างชัดเจน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะพร้อมให้บริการแก่บุคคลที่สามหรือไม่ การถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามจะเกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตของการดําเนินการของบริการที่คุณร้องขอ หรือในกรณีอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น การถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานราชการจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น

ความปลอดภัย

หากคุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อเป็นรหัส ทันทีที่ข้อมูลของคุณมาถึง สยามรอยัลเบย์ หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ มันจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ซึ่งป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทํางานร่วมกับผู้ให้บริการที่ดําเนินงานเซิร์ฟเวอร์นอกเขตแดนของประเทศไทย

การลบข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การลบข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิกถอนข้อตกลงของคุณต่อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ต่อเมื่อข้อมูลของคุณไม่มีความจําเป็นสําหรับการจัดเก็บข้อมูลตามการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และการประมวลผลข้อมูลของคุณหรือ การประมวลผลข้อมูลของคุณไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เครือข่ายทางสังคม

เว็บไซต์ของเราโฮสต์ปลั๊กอินจากเครือข่ายทางสังคมทั่วไป หากคุณใช้ปลั๊กอินดังกล่าว จะมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะถูกโอน หากคุณเข้าสู่ระบบในเครือข่ายสังคมดังกล่าว ข้อมูลนี้สามารถเกี่ยวข้องโดยเครือข่ายสังคมไปยังโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ สยามรอยัลเบย์จะไม่รับผิดชอบต่อการโอนและการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเครือข่ายสังคม โปรดดูข้อกําหนดและนโยบายการใช้งานเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ที่ถูกเรียกไว้ดังกล่าวในหลายสถานที่ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อให้บริการของเราเป็นมิตรต่อผู้ใช้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเข้าถึงโดยเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือคุกกี้ที่เรียกว่าเซสชั่นคุกกี้ ระบบจะลบโดยอัตโนมัติหลังจากการเยี่ยมชมของคุณ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่มีไวรัส
แน่นอนคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องใช้คุกกี้ หากคุณต้องการป้องกันการใช้คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกปิดการแชร์คุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าระบบของเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าระบบของเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธคุกกี้ อาจนําไปสู่ข้อจํากัดด้านการทํางานของบริการที่เราสามารถนําเสนอได้

ลิงก์

เพื่อความสะดวกของคุณเราอาจให้ลิงก์จากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงบรรดาขององค์กรที่เข้าร่วมของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจแตกต่างจากนโยบายนี้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เราได้ลิงก์ไว้ รวมถึงเว็บไซต์องค์กรที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆ คุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้ดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนไซต์ดังกล่าว

ตัวเลือก

ผู้เยี่ยมชมและแขกมีทางเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา และ/หรือเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการขายจากเรา

จดหมายข่าว

ในเว็บไซต์ของเราคุณมีความเป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในบริบทนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเพื่อจดหมายข่าวเท่านั้นและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เพื่อปรับแต่งจดหมายข่าวตามความสนใจของคุณ เราใช้การติดตามการเชื่อมโยงซึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการคลิกอีเมลของคุณ

การคุ้มครองผู้เยาว์

เด็กและวัยรุ่นที่มีความจุจํากัดตามกฎหมาย ตามหลักการจะไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของพวกเขา สยามรอยัลเบย์จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือวัยรุ่นที่มีความจุตามกฎหมาย จํากัด ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบใดๆ หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายเป็นบ่อยครั้ง หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในนโยบายนี้

สิทธิที่จะข้อมูล/ขั้นตอนหนังสือรายชื่อสาธารณะ

คุณมีสิทธิได้ตลอดเวลาในการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้, การพิสูจน์ข้อมูล และผู้รับข้อมูล เช่นเดียวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้คุณสามารถขอให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลของคุณจะได้รับการแก้ไข หากคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ หรือมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
กรุณาติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือเขียนถึงบุคคลที่ติดต่อของเราสําหรับนโยบายข้อมูลนี้โดยตรง:

ทีมการจัดการ เดอะ มารีน่า แซนด์ รีสอร์ท
กรุณาใช้แบบฟอร์มการติดต่อหรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปยัง:
มารีน่า แซนด์ รีสอร์ท
106/124 หมู่ 3 หมู่บ้าน คลองสน
เกาะช้าง, ตราด 23170
ประเทศไทย