คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์การใช้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

ข้อมูลดังกล่าวจัดทําขึ้นโดย มารีน่า แซนด์ รีสอร์ท และในขณะที่เราพยายามอัพเดทข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุด ทางเราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ถึงความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆทั้งสิ้น การพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเองอย่างเคร่งครัด

ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัด ถึงการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การสูญหายของข้อมูลหรือผลกําไรที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

ภายในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสยามรอยัลเบย์ เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ เนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้น การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้แสดงถึงการแนะนำ หรือการสนับสนุนข้อมูลหรือมุมมองใดๆ ที่ได้แสดงไว้ภายในลิงก์เหล่านั้น

เราพยายามสุดความสามารถที่จะทําให้เว็บไซต์นี้สามารถทํางานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม สยามรอยัลเบย์ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบ หากเว็บไซต์นั้นไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว เนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

มารีน่าแซนด์รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คำปฏิเสธข้อเรียกร้องเกี่ยวกับแผนหลัก ข้อกําหนดและราคา

แผนหลักและข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นภาพรวมแนวคิดเท่านั้น แผนที่นั้นไม่ใช่ขนาดจริง และเป็นเพียงการถ่ายทอดแนวความคิดหยาบเลย์เอาต์โดยประมาณและขนาดโดยประมาณเท่านั้น แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และราคาหรือแพ็คเกจที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉพาะการจองที่ยืนยันแล้ว หรือสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่จะมีผลผูกพันธ์กับ มารีน่าแซนด์รีสอร์ท หรือบริษัทที่ดําเนินงาน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขตัวแปร, รายละเอียด, ขนาด, รูปแบบและราคาใดๆก็ตาม ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แม่แบบคำปฏิเสธข้อเรียกร้องทั่วไปได้รับอนุญาตและความเอื้อเฟื้อจาก www.businesslink.gov.uk